Projektai

Moksleivių bendrųjų kompetencijų ugdymas Kauno rajono bibliotekose ir mokyklose panaudojant informacines technologijas

Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įgyvendinamas projektas „Moksleivių bendrųjų kompetencijų ugdymas Kauno rajono bibliotekose ir mokyklose panaudojant informacines technologijas”. 2015 m. rugsėjo mėn. Garliavos, Jonučių, Piliuonos, Ringaudų, Zapyškio, Ežerėlio, Lapių, Domeikavos bibliotekininkai ir mokytojai mokėsi Lego robotų valdymo programavimo, vaizdo ir garso technologijų ir darbo su planšetiniais kompiuteriais. Iš viso mokymuose dalyvavo 14 bibliotekininkų ir 19 mokytojų. Mokymų metu buvo naudojama projekto metu įsigyta IT įranga: Lego robotikos priemonės, planšetiniai kompiuteriai. Projekto tvarumui užtikrinti papildomai įsigyti FLL užduočių laukai.
Bibliotekoje mokymai vyko pagal INPUT asociacijos parengtas 4 neformaliojo vaikų švietimo programas: „Lego robotikos“ (pradedantiesiems ir pažengusiesiems), „Vaizdo technologijų“ ir „Darbo su planšetiniais kompiuteriais“. Šioms veikloms įgyvendinti iš projekto lėšų Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka įsigijo 15 robotikos komplektų bei 16 planšetinių kompiuterių.
Nuo spalio mėn. Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje prasidėjo „Lego robotikos“ bei „Darbas su planšetiniais kompiuteriais“ teoriniai-praktiniai užsiėmimai su Kauno rajono Garliavos Jonučių progimnazijos ir Kauno rajono Garliavos Jonučių gimnazijos moksleiviais. Užsiėmimų metu projekto dalyviams buvo pristatytos pagrindinės projekto veiklos. Progimnazijos moksleiviai buvo supažindinti su Lego mokymosi sistema 4C, aptarta robotų atsiradimo ir vystymosi raida, pristatytos FLL (First Lego League) – pasaulinės Lego robotikos varžybos, organizuojami atrankiniai turnyrai Lietuvoje bei konkurso sąlygos, norintiems šiose varžybose dalyvauti. Užsiėmimų metu moksleiviai žinias įtvirtino atlikdami praktines užduotis – konstravo ir programavo LEGO Mindstorm NXT ir EV3 robotų modelius. Projekto dalyviai susipažinę su iš projekto lėšų įsigytais Lego robotukais užsiėmimų pabaigoje pasidžiaugė, kad šie iš pažiūros sudėtingi mechanizmai paklūsta valdymui ir jų siunčiamoms komandoms.
Pagrindiniai projekto partneriai – Kauno rajono Garliavos Jonučių progimnazijos ir Kauno rajono Garliavos Jonučių gimnazijos bendruomenė naujas IT paslaugas – lego robotiką pritaikys formaliame ugdyme: informatikos, matematikos ir fizikos, gamtos mokslų pamokose. Vaizdo technologijų programa bus integruota į dailės, dizaino ir muzikos dalykus.
Projektu siekiama ugdyti Kauno rajono moksleivių kūrybines, iniciatyvumo ir technologines kompetencijas, taikant IT priemones bei sudarant sąlygas kokybiškam integruotam formaliam ir neformaliam ugdymui.
Veiklas iš dalies finansuoja Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vykdomas projektas „Bibliotekos Pažangai 2″, kuriam lėšas skiria Bilo ir Melindos Geitsų fondas. Projekto partneriai - Kauno rajono Garliavos Jonučių gimnazija ir Kauno rajono Garliavos Jonučių progimnazija, Kauno rajono švietimo centras, asociacija „Inovatyvaus moksleivių papildomo ugdymo tinklas”.

"Pirmoji pažintis su universitetu ir verslu"

Asociacija „Inovatyvaus moksleivių papildomo ugdymo tinklas (INPUT)“  2015 m. birželio 8‑12 d. organizavo vasaros dienos stovyklą 6-11 klasių mokiniams. Stovyklos finansuojamos iš Švietimo mainų paramos fondo administruojamo Euroguidance projekto lėšų (plačiau apie projektą http://www.euroguidance.lt/).

Stovyklos atidarymo renginio metu moksleiviai susipažino, pasiskirstė komandomis, išklausė verslo įvado paskaitą bei atliko pirmąsias verslo imitacinio žaidimo praktines užduotis. Atidarymo renginyje KTU atstovai pristatė tarptautinio studijų mobilumo galimybes, studijų patirties užsienyje privalumus bei kompetencijų pastovaus tobulinimo svarbą. KTU Karjeros centro specialistai skaitė paskaitą apie karjeros planavimą ir projektavimą, specialistų žemėlapį bei darbo rinkos poreikius, patarė ir konsultavo kokių žinių ir gebėjimų reikia norint studijuoti pasirinktą specialybę, kaip pasirengti studijoms bei kokias karjeros galimybes suteikia įvairios programos. Stovyklos atidarymo renginyje dalyvavo studentai turintys tarptautinių studijų patirties, kurie pasidalino savo įžvalgomis bei gerąja praktika. Apsilankant KTU Santakos slėnyje įsikūrusiose mokslinėse laboratorijose bei įmonėse moksleiviai buvo supažindinti su vykdomais moksliniais tyrimais, kuriamais naujais produktais bei galėjo prisiliesti prie ateities technologijų.

Stovyklos edukacinės programos ašis - verslo simuliacinis žaidimas „Kietas riešutas“, kurio pagalba mokyklų komandos varžėsi priimdamos verslo sprendimus ir konkuruodamos tarpusavyje imituojamos rinkos sąlygomis. Viena stovyklos diena atitiko vienerius įmonės finansinius metus, tad kiekvieną dieną buvo pristatomi praeitų „finansinių metų“ rezultatai bei analizuojama atliktų sprendimų įtaka. Šalia verslumo pagrindų moksleiviai įgavo įgūdžių praktiškai taikyti informacines technologijas kuriant įmonės firminį stilių ir internetinę svetainę, rengiant įmonės pristatymą bei organizuojant reklaminę kampaniją socialiniuose tinkluose.

 

Patrauklios IT inovacijos kuria ateitį (PATINKA!)
PATINKA! – asociacijos „INFOBALT“ ir Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos (LInMA) iniciatyva rengiamas pirmas ilgalaikis projektas, skirtas mokinių kūrybiniams įgūdžiams IT srityje lavinti.
Pilnas aprašymas
 
Projekto tikslas – užtikrinti skirtingų formų ir turinio neformaliojo ugdymo tinklų, orientuotų į kūrybišką IT taikymą, plėtrą Lietuvoje, suburiant mokinių ugdymo technologijų srityje patirtį turinčius mokymo centrus ir mokytojus iš daugiau kaip 10 Lietuvos savivaldybių. 

Projekto metu veikia 8 programos: 
- kompiuterinė grafika, 
- interneto technologijos, 
- programavimas, 
- robotika, 
- projektų vadybos akademija, 
- jaunųjų programuotojų mokykla (nuotolinė), 
- kūrybinės technikos laboratorija, 
- jaunųjų programišių (hakerių) mokykla.

Jas vykdys jau veikiantys mokinių ugdymo centrai, kurie pritrauks mokytojų, norinčių organizuoti įvairaus mokyklinio amžiaus vaikams būrelius, juos apmokys ir suteiks mokymo medžiagą bei konsultacijas. Programos truks 1,5 m. Projekto metu į ugdymo veiklą tikimasi įtraukti 150 mokytojų, o į būrelius – 1500 mokinių. 

 
Edukacinės – kūrybinės dienos stovyklos „Atostogauju turiningai!”

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras patvirtino INPUT asociacijos vardu 2014 m. balandžio mėn. 14 d. Neformaliojo vaikų švietimo projektų rėmimo konkursui pateiktą paraišką bei INPUT kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru pasirašė sutartį edukacinių – kūrybinių dienos stovyklų „Atostogauju turiningai!” įgyvendinimui.

Edukacinės – kūrybinės dienos stovyklos „Atostogauju turiningai!” skirtos skatinti mokyklinio amžiaus vaikų (8-18 metų) gebėjimus bei kūrybiškumą, lavinti įgūdžius apjungiant neformalaus ugdymo mokomąsias, kūrybines ir/ar sporto veiklas. Projekto veiklos numatytos 2014 m. birželio – rugpjūčio mėn. Projekto įgyvendinime dalyvauja asociacija INPUT, Alytaus kolegijos Jaunųjų informatikų akademija, Baltijos edukacinių technologijų instituto Vilniaus kompiuterininkų akademija, Kauno technologijos universiteto Jaunųjų kompiuterininkų mokykla, Tauragės Versmės gimnazija, Kauno r. Garliavos Jonučių vidurinė mokykla bei Informacijos technologijų mokymo centras. 

Atvirais mokymosi ištekliais grįsta e.mokymosi metodika, e.mokymosi įrankiai ir priemonės ugdymo institucijų darbuotojams

2014 m. spalio mėn. 3 d. Inovatyvaus moksleivių papildomo ugdymo tinklas pasirašė sutartį su Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centru neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos "Atvirais mokymosi ištekliais grįsta e.mokymosi metodika, e.mokymosi įrankiai ir priemonės ugdymo institucijų darbuotojams" vykdymui. Projekto tikslas - suteikti žinias ir įgūdžius ugdymo institucijų darbuotojams apie atvirais mokymosi ištekliais grįstą e.mokymosi metodiką, e.mokymosi įrankius ir priemones bei mokymosi proceso efektyvumui gerinti. 

Projekto partneriai - Kauno technologijos universitetas bei Baltijos edukacinių technologijų institutas. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis - 2014.10 - 2014.12